O mnie

Od niemal ośmiu lat pracuję w prowadzonym przez siebie gabinecie psychologicznym.
Zajmuję się pomocą osobom w kryzysach, pracą indywidualną z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi, parami małżeńskimi i rodzinami.

Małgorzata Lic psycholog

Małgorzata Lic

Psycholog

W 2001 roku ukończyłam studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z wdzięcznością wspominam moich akademickich nauczycieli. Mam świadomość daru, jaki od Nich otrzymałam na początku drogi zawodowej – daru mądrości i wiedzy, rozbudzenia ciekawości i odnajdywania przyjemności w poznawaniu tego, co nowe. Ich słowa i przesłania towarzyszą mi do dzisiaj.

Od niemal ośmiu lat pracuję w prowadzonym przez siebie gabinecie psychologicznym, zajmując się pomocą osobom w kryzysach, pracą indywidualną z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi, parami małżeńskimi i rodzinami.

Współpracuję także z Poradnią Zdrowia Rodziny Fundacji „Pro Humana Vita” w Krakowie, należąc do zespołu lekarzy i psychologów, korzystając z życzliwości i kompetencji całego personelu medycznego. Jest to miejsce, gdzie ludzkie cierpienie nie uległo dewaluacji, porusza ciągle na nowo i jednoczy w działaniu wszystkie pracujące tam osoby. Cieszę się, że przed laty mogłam dołączyć do ich grona.

Biorę udział w konferencjach i kursach podnoszących jakość mojej pracy, w szczególny sposób korzystając ze szkoleń i wsparcia terapeutów Polskiego Instytutu Ericksonowskiego (z siedzibą w Łodzi i oddziałami w Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Nowej Górce). Odkrycie tego miejsca było dla mnie jak powrót do domu po długiej podróży. Pozwoliło mi spotkać prawdziwych nauczycieli zawodu, odkryć jego sens i piękno oraz odnaleźć własny styl pracy. Jest to dla mnie miejsce spotkań i wymiany doświadczeń z psychologami z wielu stron Polski i świata, emanujące dobrą energią ludzi, dla których zawód jest pasją.

Małgorzata Lic